1 – ERGOGETICA – Apocalipsa BUCURIEI – Civilizația CREȘTINĂ – Pas 1 P1 15 Febr 2021

Introducere în ERGOGETICĂ

Începând de la Sfintele Paști de anul trecut, din 2020, am intrat în ceea ce am numit Cataclism Energetic Global, adică în situațiile cataclismice generate de om datorită puterilor sale extrem de mari conduse de necredință, de o împotrivire grozavă la dreapta credință. Nu numai Elita Mondială dace aceste greșeli și răutăți incredibile ci întregul pământ, chiar planeta însăși, intră într-o stare de nebunie, într-o stare imprevizibilă, necontrolabilă… Nu ne vine a crede ochilor și urechilor cele ce vor fi și mulți, foarte mulți, nu vor muri de boli, de foame, de sete, de răni, sau din cauza tâlhăriilor, ci mulți vor muri de frică, de scârbă, de necaz, întrucât planurile oamenilor și popoarelor vor fi fără rost cum sunt invitațiile de nuntă în casele morților… Nu se pune problema REVENIRII la dreapta credință, căci aceasta nu au avut-o nici oamenii și nici popoarele, de-a lungul secolelor, ci TRECEREA la dreapta credință cu tot ce sunt, cu tot ce au, cu tot ce pot, trecerea la adevăr și DREPTATEA lui Dumnezeu după cum s-a poruncit de două milenii „Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și DREPTATEA lui… ERGOGETICA este știința care arată nu doar Planul lui Dumnezeu ci și modul concret și obiectiv-nefățarnic de împlinire a Planului lui Dumnezeu și Voii Sale, nu oricum ci în, prin întru Biserica lui Hristos Domnul, chip și lucrare a Maicii Domnului! Mersul concret al oamenilor și popoarelor pe Calea Luminii adusă de Iisus Hristos Domnul, nu se poate face fără respectarea strictă a unei RÂNDUIELI, unei LEGI făcute de oameni cu ajutorul Duhului Sfânt, în, prin, întru Biserica lui Dumnezeu pentru conducerea oamenilor și popoarelor către împlinirea Legii Dragostei lui Dumnezeu, într-un mediu cât mai protector, după Porunca, Ruga și Jurământul dăruit nouă de Hristos Domnul, care acum se numește Rugăciunea Domnească Tatăl nostru! Oamenii și popoarele, acum, după două milenii de creștinism, așteaptă un salvator dintre oameni, sau un salvator galactic, sau chiar venirea lui Hristos Domnul ca să-i scape din Cataclismul Energetic Global în care au căzut, s-au vârât, prin necredință și neascultare…. Or aceasta este demonstrarea clară a necredinței… căci stă scris „Stai de-a dreapta Mea până ce voi pune dușmanii Tăi așternut picioarelor Tale!” -adică, sunt împlinite cuvintele lui Hristos Domnul 1) „Eu cu voi sunt până la sfârșitul veacurilor” dar și cuvântul 2) „Eu mă duc la Tatăl”, dar și cuvântul 3) „în acela (prin Duhul Sfânt), voi intra Eu și Tatăl…”, dar și cuvântul-poruncă dat lui Simon, fiul lui Iona, 4) „Paște oile Mele”, adică a treia fază a creștinismului, dar și altele… Deci, prin Hristos Domnul se lucrează, în Duhul Sfânt, în, prin, întru Biserica lui Dumnezeu, adică, Hristos este PREZENT REAL pe pământ în Biserica Sa dreptmăritoare și Prin Hristos se face ieșirea din faza grea a Apocalipsei, a DESCOPERIRII, dar NU prin pogorârea lui Hristos de la Slava Tatălui, vom explica de ce… De aceea oamenii și popoarele au nevoie de MÂNGÂIEREA venită din cer a plinirii Planului și Voii lui Dumnezeu în Duhul Sfânt lucrător în Biserica lui Dumnezeu, adică, în Poporul lui Dumnezeu. De aceea sunt atât de multe neînțelegeri corecte a CE și CUM se va împlini prin Îngăduința și Voia Domnului pentru că nu s-a înțeles adevărul ci doar o argumentare insuficientă și răstălmăcită a „adevărurilor” oamenilor, grupărilor și popoarelor folosindu-se fraudulos părți, pasaje, versete ale Sfintei Scripturi! Dar Domnul ne-a întrebat: „Cum citești?” Prezentarea ERGOGETICII este o mărturisire de care Biserica lui Dumnezeu v-a ține sau nu cont, de care oamenii, bogați sau săraci, puternici sau obișnuiți, conducători sau conduși, preoți sau mireni, vor ține sau nu vor ține cont… Nu este treaba mea, ci treaba mea este să dau această Mărturisire ca Mângâiere oamenilor și popoarelor, așa cum am să pot eu mai bine, păcătos cum sunt, slab, neputincios și nemernic, cum sunt… Iar Mângâierea este trecerea de la moarte la viață a tuturor care fac Voia și Planul lui Dumnezeu indiferent dacă fizic mor sau sunt omorâți în timpul Stingerii Cataclismului Energetic Global, în timpul Durerilor Nașterii sociale. învierii de Obște și Pogorârea Noului Ierusalim… Deci, nu contează dacă mori mâine sau peste 50 de ani, contează cum te prinde moartea lucrând Voia Domnului sau voia Satanei … Mărturisesc faptul că eu, nevrednicul însăilez, așa cum pot, cea mai mică și rudimentară formă a ERGOGETICII dar, este începutul pe care vrednicii întru toate coroanele de care vorbesc eu, vor avea deja începutul și vor putea construi, exact cum primul automobil este departe de automobilul de acum sau primul avion este departe de rachetele de acum. Vom continua prezentările. Așteptăm reacții pe ergogeticaapocalipsabucuriei@gmail.com Vin urgiile, dar, vor trece și apoi vine Bucuria lui Dumnezeu, a oamenilor și popoarelor… Căci, „Cu noi este Dumnezeu”! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! AMIN!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Înapoi sus