8 – ERGOGETICA în ZVASTICA PLANULUI LUI DUMNEZEU – PAS 1 P8 25 Febr 2021

Într-o lume în care valorile s-au destructurat și înlocuit cu nonvalorile, într-o lume pornită împotriva vieții, frumosului, armoniei, încrederii ba chiar împotriva omului, comunității și chiar împotriva lui Dumnezeu, necesitatea învierii a tot și toate din moarte este o obligativitate a continuării vieții pe planetă. Ne trebuie o știință în slujba folosirii corecte a științei, o știință pentru formarea și întreținerea mediului favorabil dezvoltării înțelepciunii, o știință în slujirea oamenilor și popoarelor pe calea lui Dumnezeu, pe care am numi-o ERGOGETICA. O informație minunată se află în mituri, simboluri, semne, credințe care ne-au venit din timpuri imemoriale… Reconsiderarea acestor informații ne va ajuta în descifrarea nu numai a trecutului și prezentului ci și a viitorului. Am vorbit data trecută, în emisiune, despre forme ale cercului, pătratului, rombului dar și despre octogramă și hexagramă, azi vorbim, către final, despre Zvastică pentru a-i cunoaște tainele cele adevărate dincolo de semnificațiile pe care i lea-u dat unii și alții, degradând și inversând semnificațiile semnului, transformându-l în semnul terorii, hitlerismului, distrugerii omului. Cercul, prin divizare pe orizontală, e semn al separării celor ai cerului, creștinii, de ceilalți, iar prin divizarea pe verticală este semnul separării fizice a celor de-a dreapta de cei de-a stânga, adică, separarea fizică a împărățiilor celor două rase cruciale, rasa creștină de rasa necreștină. Modelul Ieșirii creștinilor din Împărăția lumii este dat de Sfânta Scriptură prin Moise, iar ieșirea a fost reală, în trup, către un Tărâm al făgăduinței real, departe de împărăția Egiptului, cu un trai personal și social după Porunca lui Dumnezeu și nu după cum era traiul în Egipt. Or, așa este și plecarea, (SEPARAREA) reală, fizică, a creștinilor către un tărâm real, fizic, al Făgăduinței, nu oricum ci după Legea Nouă dată prin Jertfă minunată de Domnul Iisus Hristos, pentru a trăi creștinii, uniți ca frații adevărați, împreună, în legea Nouă, nu oricum ci în, prin, întru Biserica lui Dumnezeu! De aceea Biserica lui Dumnezeu trebuie să învieze prin învierea de obște, prin Botezul neamurilor și popoarelor creștine, prin Traiul de zi cu zi în Legea Domnului, ca normă și ca lucrare, înviind astfel și Poporul lui Dumnezeu cu țările în care sta, dar și Biserica Sfințitoare ca structură, norme, canoane, nu coborând față de cele statornicite de sfinți ci ridicându-le duhovnicește și curățindu-le de tot ce a intrat neortodox în Biserică, pentru ca astfel curățită, Biserica sfințitoare, (ARHI), să poată sfinți Academia duhovnicească ACAD) și Regalitatea duhovnicească REGA. Această acțiune extrem de complexă trebuie făcută folosindu-se în primul rând lucrarea Duhului Sfânt în lume, din toate timpurile dar mai ales în Sfânta Scriptură, în Sfânta Tradiție dar și în Tradiția necanonică, în scrierile și faptele și îndrumările Sfinților Părinți dar și în folclor și tradiții, basme și mituri, analizate cât se poate de atent în Lumina Duhului Sfânt. Este lucrarea Duhului Sfânt în lume poate în proporție de 80-90% care nu este cercetată sau, dacă e cercetată și recunoscută, este încuiată prin sertare, ori stă prăfuită prin biblioteci or în sufletul și mintea oamenilor care nu pot sau nu au cum sau se tem s-o scoată la lumină. Mai este lipsa strategiei și a filosofiei de punere în lucru, a științelor și tehnicilor necesare depozitării, manipulării și ofertării darurilor Duhului Sfânt când și acolo unde trebuie mai mult pentru a se rezolva problemele. În cadrul acestei înțelegeri de fond este și recuperarea Valorii adevărate din semne și simboluri, doar pe acele semnificații corecte în Planul și Voia lui Dumnezeu. Simbolul străvechi de minim 10 milenii al Zvasticii a fost pervertit de frații noștri întru arianism, germanii, veniți din Goți-Geți, pe timpul hitlerismului, căci, Hitler se credea a fi inițiatorul Împărăției lui Dumnezeu pe pământ prin lucrarea sa, făcând astfel, din Zvastică un simbol al răului care amenință pământul. Dar Zvastica este unirea în cruce a două N-uri scrise invers, N- de la Nica, Biruitorul. Scrise invers întrucât mai întâi este „Ochiul” de jos apoi „Ochiul” de sus, căci, mai întâi a fost întunericul apoi lumina, suferința și apoi bucuria, moartea apoi învierea. N-ul pe axa Ox, pe orizontală, evidențiază Biruința asupra oamenilor și popoarelor, adică, înțelepciunea și puterea peste aceștia toți, iar N-ul pe verticală, care este IȘ-ESTE, Cel ce ESTE, Viața adevărată, reprezintă biruința asupra tuturor dumnezeilor. Deci, Zvastica este simbolul BIRUINȚEI depline a lui Hristos Domnul. În plan axial, Zvastica este Roata Vieții, a axului Vieții, AXIS MUNDI, care se învârtește levogir indiferent de unde bate voia, adică arată Planul lui Dumnezeu care se execută oricând, indiferent a cui voie se face, adică „orice veți face Planul lui Dumnezeu se face” Cercetați toate postările ca să înțelegeți! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Înapoi sus