16 – ERGOGETICA – Biserica Ortodoxă a salvării și Mântuirii – PAS 1 P 16 12 Martie 2021

Am spus și cu alte ocazii, „Ortodoxia salvează România, Ortodoxia salvează Europa! Și am spus-o chiar știind despre ce este vorba căci cunoscând Planul lui Dumnezeu pentru omenire nu poți să nu-l strigi, cu strigare mare căci Bucuria este peste orice puteri, așa cum, chiar opriți de Domnul ca să nu laude vindecarea Sa, cei vindecați au strigat de bucurie tuturor mulțimilor! „Singur ORTODOXIA” așa cum spun sfinții! Da, pentru că ORTODOXIA și-a păstrat puterea apostolică, și-a păstrat SFINȚENIA, chiar dacă a fost adesea oropsită, chiar dacă se caută, în zadar, îngenuncherea ei! De la sfințenie trebuie plecat căci adevărata sfințenie ne arată Adevărul! Cele ce le spun eu nu puteau fi spuse de preot sau arhiereu, era considerat părtinitor, asemenea academicianul sau politicianul… de aceea s-a spus că nu-i nici în pustie și nici în clădiri cuvântul ce vine. Rugăciunea Domnească Tatăl nostru începe prin invocarea Sfintei Treimi, este invocat tatăl ceresc prin cuvântul de început: „Tatăl”, este invocat Domnul nostru Iisus Hristos prin cuvântul „nostru” pentru că nu-L avem pe Tatăl ceresc de tată decât prin Fiul lui Dumnezeu Care s-a făcut om pentru îndumnezeirea noastră și este invocat Duhul Sfânt prin cuvântul „Care” întrucât prin Duhul ni L-a arătat Tatăl pe Fiul și în Duhul ni L-a arătat Fiul pe Tatăl! Rugăciunea Domnească este și Rugă (personală și colectivă) dar este și Jurământ, Legământ veșnic (personal și colectiv, al întregii Biserici) pentru lucrarea și ÎMPLINIREA RUGII „Să împlinim RUGA noastră Domnului!” Și fiind porunca „Rugați-vă neîncetat” este și porunca plinirii neîncetat a Rugii, adică TOT TIMPUL, adică, ceea ce am tot spus, atât Liturghia oamenilor cât și Liturghia familiilor, adunărilor, ținuturilor, neamurilor și popoarelor, iar aceasta nu se poate decât prin intrarea neamurilor și popoarelor în Biserica Domnului, prin Botezul neamurilor și popoarelor! Plinirea Rugăciunii este plinirea Sfințeniei, a Voii lui Dumnezeu pe pământ, a Împărăției lui Dumnezeu, după Modelul ceresc, plinirea Ființării oamenilor și a tuturor ajutoarelor desăvârșirii lor, plinirea Iertării, plinirea Neispitirii și, prin toate, plinirea Izbăvirii-SALVĂRII oamenilor și popoarelor întru Slava lui Dumnezeu! Or, satana și satrapii săi fac exact contrariul și după aceasta sunt cunoscuți, fac desacralizarea și orice pentru compromiterea sacrului în sufletul oamenilor, fac voia întunericului, lucrează împărăția întunericului numit de ei „lumină”, ba unii se numesc chiar fii ai luminii sau asemenea, fac toate după modelul diavolesc, opresc ființarea oamenilor și popoarelor, ațâță răzbunarea și abolesc proprietatea celor mici, nu a satrapilor…. Marea Trecere de la Adevăr Necunoscut la adevăr cunoscut de către majoritatea ființială este arătată de Hristos Domnul în Sfintele Evanghelii prin trecerea de la SINGUALRITATE (căci numai Hristos știa Adevărul) la o foarte mică minoritate, de 12 oameni, apoi, cu timpul, prin propovăduirea adevărului ajungându-se la zeci de mii de singularități și minorități, mii de majorități, așa cum este astăzi interpretat și practicat, în lume, creștinismul. Trecerea la Majoritatea Ființială, adică la majoritatea majorităților care ființează pe baza Adevărului este o NECESITATE a Ieșirii neamurilor și popoarelor de sub jugul satanic, prin trecerea Academiilor și Regalităților popoarelor creștine în Dreaptă și Corectă slujire Arhieriei Apostolice, a acelei Arhierii care funcționează pe Modelul Apostolic al Bisericii Primare, cu fruntea Apostolică a celor mai vrednici 12 arhierei în viață din cei mai vrednici 70 de Trimiși, iar această atât de grea și cu răspundere selecție obiectivă se poate face dor cu ajutorul Duhului Sfânt care a lucrat și lucrează mereu în Ortodoxia lui Dumnezeu! În acest moment Biserica nu are și nu putea să aibă adunată cunoașterea lucrării și Darurile Duhului Sfânt în lume ci doar răspândite toate prin biblioteci, mănăstiri, prin oamenii lui Dumnezeu dar nu la nivelul cunoașterii lucrării și răspunsului Duhului Sfânt pentru o problemă sau alta. Iar în cazul trecerii Conducerii (Regalității) și a Cunoașterii (Academiei) la lucrul duhovnicesc este strict necesară aceasta la fel cu trecerea Arhieriei actuale la stadiul de Arhierie Sobornicească Apostolică. Pregătirea a toate acestea se poate face numai prin Institut de ERGOGETICĂ în cadrul Bisericii Ortodoxe, institut academic și teologic aprobat de viitorul Sinod de la București, institut care să pregătească pașii următori nu doar ai Bisericii Ortodoxe ci și ai creștinilor și popoarelor creștine, condițiile formării Curților și Caselor ARHI, REGA și ACAD, condițiile trecerii la Botezarea neamurilor și popoarelor! Este un fundamentalism al Vieții, o Cale Unică, pe care ne-a adus-o prin Sfântă Jertfă Hristos Domnul, o cale strimtă, canonică, care trebuie respectată cu strictețe! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Înapoi sus