18 – ERGOGETICA – Despre științele vieții cerești pe pământ – Cuv18 PAS 1 p18 16 Mart 2021

Sunt sute de interpretări corecte ale Postului oamenilor, nu discutăm aceasta, dar o interpretare care să lege toate poate să fie POSTURA, postura creștinului ortodox față de tot, față de Dumnezeu, față de Creație, față de oameni, (care-au fost, sunt și vor fi), față de sine, față de Hristos Domnul și Maica Domnului, abordare care ne dă și POSTUL tuturor felurilor de adunări creștine, de la Familii la neamuri și popoare, postura față de toate sub Legea Dragostei lui Dumnezeu. Intrarea neamurilor și popoarelor sub Legea Dragostei lui Dumnezeu este intrarea acestora într-o stare, o conduită, un Model de abordare a toate, inclusiv a propriei existențe ca Dar de la Bunul Dumnezeu dar și ca Responsabilitate față de tot, ca slujitor la Vieții și Adevărului. Dumnezeu ne-a dăruit Cheile Împărăției Cerului nu pentru a nu le folosi ci chiar cu obligația de a le folosi CORECT, de a le folosi în slujba OMULUI, omului nou (în sens creștin ortodox) și de aceea toate le-a pus Dumnezeu în slujba omului, și oamenii și popoarele și îngerii și chiar pe Sine făcându-se om, asemenea nouă, pentru a ne da puterea ca să ne îndumnezeim. Această poruncă de a ajuta toți omul pentru ca omul să-i poată ajuta pe toți, NOI-ION-NOI este una din cele mai puternice legi strămoșești, particula IO-N având o mare importanță în numirile și limbajul sacru străvechi, Ion-niți, Muntele Ko-Gea-Ion sau Co-Ga-Ion, steagul Drag-Ion, etc, iar în Sfânta Scriptură, muntele S-Ion, numele Si-M-On, Iov (Ion), Ioan Botezătorul- Ioan Evanghelistul, despre care s-a spus că „va fi” până la Re-Venirea Fiului omului, adică, faptul că este o linie IOANICĂ binecuvântată de Bunul Dumnezeu. Știința este slugă, ajutor Înțelepciunii și Hristos Domnul este Înțelepciunea adică Știința înnobilată de credința cea adevărată sau credința cea adevărată susținută de știința, cunoașterea Adevărului, Vieții, Căii Desăvârșirii. Diavolii și satrapii lor au furat științele oamenilor și le-au pervertit pentru a le sluji lor potrivnic oamenilor, potrivnic vieții și devenirii oamenilor și popoarelor, iar acum, la plinirea vremii lor, când li se ia puterea, este obligația oamenilor și popoarelor de a folosi toată știința primită de la Bunul Dumnezeu întru dreapta slujire a omului! Pentru adunarea tuturor științelor ca să slujească în adevăr omului, pentru ca popoarele să slujească omului și devenirii, desăvârșirii lui, este nevoie de acel Pod de la cele lumești la cele dumnezeiești, unde Podarul Maximus este nu un rege sau un arhiereu sau un învățat ci chiar Hristos Domnul, Unicul, Singurul Om care este și Dumnezeu adevărat din Dumnezeu adevărat dar și om adevărat, nu închipuire. De aceea am vorbit despre acel POD, construit de sus, de la nivelul Revelației către înțelegerea umană, prin Teologie Filozofică și construit de jos, de la posibilitățile umane către înțelegerea și asumarea Revelației prin Filozofie Teologică. De aceea Științele ERGOGETICE cuprind în tot unitar, într-o permanentă susținere reciprocă și științele teologice și cele filozofice și cele experimentale, pe toate cele trei direcții cruciale, ARHI, REGA și ACAD. De aceea explicăm ce este Steaua lui David, Steaua Davelor (Steaua orașelor și ținuturilor dedicate lui Dumnezeu) adică raportul dintre responsabilitate și răsplătire pe cele 12 trepte de slujire cu câte 7 subtrepte fiecare, pentru fiecare din ramurile cruciale de slujire. Sunt multe Canoane ale Științelor ERGOGETICE, Completitudinea, Congruența, Complementaritatea, Virtualitatea, Modelarea, etc, în postare vorbim despre Tipurile de REALITĂȚI, de la cele posibile și probabile la cele Vii dar și despre modul cum satrapii lumii și slugile lor creează realități false cu ajutorul cărora subjugă oamenii și popoarele. Problemele omenirii care sunt de fapt problemele cruciale ale oamenilor și popoarelor nu pot fi nici tratate și nici rezolvate separat, folosindu-se baze de gândire, abordare și calcul diferite, ci unitar, strategic și adevărat în dreptatea lui Dumnezeu, prin Legea Dragostei lui Dumnezeu, pentru toți oamenii și popoarele, pentru toate cele trei direcții cruciale de slujire, ARHI, REGA și ACAD. Nu poți să spui că iubești oamenii dar să nu fii de acord cu slujirea lor (care-au fost, care sunt, care vor fi), corectă, unitară, instituțională, în Dreptatea lui Dumnezeu, slujire care să-i scoată din toate suferințele și neputințele după puterile oamenilor și popoarelor care lucrează în sinergie cu Dumnezeu nu oricum, ci doar în, prin, întru Biserica Una, Apostolică a lui Dumnezeu! Abia acum, prin intrarea neamurilor și popoarelor în Biserica Una, Adevărată a lui Dumnezeu, abia acum se intră, cu adevărat în Era Creștină, primele două trepte ale creștinismului au fost doar pregătitoare pentru această lucrarea a Liturghiei de Laudă și mulțumire de către oameni și familii, adunări, neamuri, popoare. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Înapoi sus