28 – ERGOSISTEME – Omul și noua Arhierie pentru Noua Lume – PAS 3 P2 05 Aprilie 2021

Omul a fost binecuvântat de Bunul Dumnezeu și prin dragostea, mila și jertfa Mântuitorului Hristos a primit și izbăvirea și mântuirea mult așteptate de milenii, toate prin lucrarea în har a drept-slujitorilor lui Dumnezeu, arhiereii, preoții și monahii, cei rânduiți de Bunul Dumnezeu să direcționeze pe Calea izbăvirii și Mântuirii oamenii, popoarele și întreaga omenire, nu oricum ci în, prin, întru Biserica lui Dumnezeu. Biserica Ortodoxă este singura pe calea cea adevărată a plinirii, cu ajutorul permanent al Bunului Dumnezeu, pas cu pas, cu multă dreaptă slujire și răbdare, cu multă înțelepciune și în plină smerenie, Împărăția lui Dumnezeu pe pământ, de la formele cele mai neputincioase, de început, până la formele cât de desăvârșite prin desăvârșirea credincioșilor. Ce te faci însă când aceste deziderate programate de Bunul Dumnezeu sunt respinse de unii dintre arhierei și preoți, când acestea par a fi, în ochii acestora, chiar erezii care te scot din Biserică? Se va opri oare lucrarea duhului Sfânt în Biserica lui Dumnezeu pentru că sunt unii, mulți sau puțini, preoți și arhierei care nu vor izbăvirea și mântuirea oamenilor și popoarelor DUPĂ Voia și Planul lui Dumnezeu ci după părerile și închipuirile lor? Nicidecum. Mereu am spus că nu trebuie confundate Împărăția Ortodoxă a lui Dumnezeu cu închipuirile papistașe, cu Milenarismul sectar sau cu altele asemenea întrucât Ortodoxia este UNICĂ și DEFINITIVĂ. Contaminându-se de la pseudo creștini sau citind în dungă Sfintele Scripturi și în duhul lumii cele spuse și făcute de Sfinții lui Dumnezeu ortodocșii, în marea lor majoritate Îl așteaptă în Carne și Oase pe Hristos Domnul deși stă asupra noastră, a tuturor, Cuvântul Tatălui spus în Duh de Psalmistul David: Șezi de-a dreapta Mea până voi pune pe dușmanii Tăi așternut picioarelor Tale!” și altele.. Oare nu trebuie să-I asigurăm Domnului venirea în Slava Sa, adică să fim în cele poruncite de El și lucrând ca oameni și popoare Voia Sa în Sfânta Liturghie a oamenilor și popoarelor? N-ați văzut oare că la a doua venire Hristos vine ca JUDECĂTOR și în toată slava cerească și nu mai vine iarăși ca Învățător întrucât ne-a predat TOATĂ învățătura de care avem nevoie? De ce n-o știm pe toată, de ce n-o aplicăm PE TOATĂ, TOT Cuvântul lui Dumnezeu? De ce nu suntem pregătiți chiar acum când a venit infernul satrapilor întunericului peste noi? Iată că acestea și multe altele ne demonstrează imperioasa nevoie de re-catehizare a creștinilor, cu atât mai mult că trebuie pregătite și direcționate de către clerul lui Dumnezeu atât Învățătura (Academia) cât și Conducerea (Regalitatea) pe cele 333 de Canoane ale legii Dragostei, ca toate, în armonie și sinergie să cugete, să dorească să lucreze Dreapta Slujire lui Dumnezeu. De aceea omul, creștinul, și prin el toate adunările creștine, trebuie nu doar să aștepte de la Clerul lui Dumnezeu direcționare și întărire duhovnicească, ci, împreună cu așteptările, trebuie să sprijine, cu timp și fără timp, în tot și toate, Clerul lui Dumnezeu, dar mai ales aducându-i acestuia, în, prin, întru Biserica Domnului, nu doar darurile materiale de pâine și vin ci mai ales toate darurile duhovnicești, toată puterea și toată slujirea, atât direct și personal, cât și închinând Bisericii Sfințitoare toate structurile sociale, toată învățătura și conducerea, de la cele mai mici la cele mai mari, casele și curțile Academice, Casele și Curțile Regale, întru sfințire de la Bunul Dumnezeu! Noi oamenii și implicit toate grupările noastre, de la familii la popoare, nu conștientizăm cât de dependentă este viața și moartea noastră, izbăvirea și mântuirea noastră, de dreapta slujire a arhiereilor, preoților și monahilor, dar chiar dacă nu zilele acestea sigur anii aceștia, vom vedea cât de năprasnic pică peste noi toți căderea unora sau altora dintre ei. Treptele ERGOSISTEMELOR încep de la cele mai simple, tip ALFA, care sunt destinate începuturilor formării structurilor ARHI-ACAD-REGA prin trei pași, de ÎMPĂCARE, ORGANIZARE și abia apoi de CONDUCERE, aceasta întrucât trebuie înțelese și acceptate cele 333 de canoane și filozofic- Theoreme, Categorii, Postulate, dar și politic sub forma de Direcționări. Am mai spus-o și trebuie s-o repet, Arhieria NU conduce nici Academia și nici Regalitatea, le direcționează iar acestea trebuie să respecte direcționarea prin Legea Dragostei lui Dumnezeu, caută și găsesc soluții, după puterile oamenilor și cunoștințele vremurilor, ca să rezolve toate problemele ridicare de Arhierie. Astfel se evită orice formă de abuz unilateral sau colectiv, abuz al arhieriei care ar duce, dacă nu e stăvilit, la Teocrație Fundamentalistă, abuz al Academiei care ar duce la Tehnocrație, sau abuzuri ale Conducerii, Regalității. Vă rugăm să cercetați toate postările ca să înțelegeți! Contact pe ergogeticaapocalipsabucuriei@gmail.com Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Înapoi sus