31 – ERGOSISTEMELE și Marea Trecere a lumii în Legea Domnului – PAS3 P5 09 April 2021

Dacă încercăm să cunoaștem viața doar din experiență, doar prin Rațiunea Liniară, cauzală, nu putem ajunge mai departe decât la întrebările lui Iov, la plângerile Ecleziastului, la nedumeririle și frământările Platon sau Aristotel sau la căderile rabinice sau carteziane întrucât logica liniară nu poate să cuprindă sensul, substanța vieții. Dar căderile cataclismice ale lumii actuale nu se datorează numai folosirii incorecte și insuficiente a logicii ci în primul rând necredinței care a adus neputința sesizării căderii și interpretării ei ca putință, așa cum, căzând ca o piatră de la mari înălțimi ți-ai asemui căderea cu zborul către înălțimi. Fiecare om este unic și, cuprinzând cerul în sine este un univers iar adunarea umană este astfel un univers de universuri unde, pentru cunoașterea vieții și sensului vieții în cauză, devenirea sau decăderea, ai nevoie de o rațiune superioară, metanoia, pe care n-o poți închide într-o formulă statică, într-o lege pietrificată ci doar într-o legalitate duhovnicească. De aceea, numai prin Legea lui Dumnezeu ajungem și la Canoanele ce trebuie respectate de toți pentru ca să trăim și să cunoaștem cât mai bine adevărul, dar să ajungem și la asumarea și sistematizarea Cunoașterii de Dumnezeu prin înțelegerea canoanelor și cuprinderea lor ca teorii, categorii în sistematizarea gândirii, mărturisirii și lucrării noastre unite în Domnul. Aceste canoane devin atât ochii cu care-L privim pe Dumnezeu dar și ochii, perspectiva din care vedem (Veda), toate, unificând astfel Descoperirea teologică cu Filozofia teologică prin Învățătura duhovnicească, apoi toate să ne ducă la conducerea duhovnicească, Regalitatea după Har binecuvântată de Arhieria apostolică ce-și asumă coordonarea și sfințirea Învățăturii și Conducerii poporului lui Dumnezeu, Împărăția Domnului pe pământ. Trebuie mereu precizat, pentru că aici se fac mari confuzii, una este Împărăția lui Dumnezeu pe pământ care este o Împărăție divino-umană, vegheată și direcționată de instituția divino-umană Biserica Sfințitoare ARHI și alta este Împărăția lui Dumnezeu din ceruri care nu mai este divino-umană ci numai divină, sfântă în plenitudinea și desăvârșirea dumnezeiască. Neînțelegerea acestui lucru crucial, calitatea gradului de sfințenie distinct de pe pământ față de sfințenia deplină din ceruri duce la mari și regretabile dispute sterile și chiar la negarea necesității, oportunității și legalității duhovnicești a Împărăției lui Dumnezeu pe pământ, adică, duce la negarea Voii și Planului lui Dumnezeu cu omul și omenirea! Trebuie să știm și să recunoaștem faptul că orice întârziere în plinirea Voii și Planului lui Dumnezeu înseamnă pierderea de sute, mii, sute de mii de suflete, înseamnă multă, multă suferință, moarte, necazuri, neputință, deznădejde, tulburare și mult, mult rău ne curățat. Ne trebuie o lege unificată cu care să distingem binele de rău, unificată pentru om și orice grupare umană dar unificată și la nivelul tuturor structurilor de conducere a omului și grupărilor umane, astfel putem ca omul și grupările umane să maximizeze eficiența mărturisirii, lucrării, omeniei și conducerii, astfel este în plină rodire și Sf Liturghie a oamenilor dar și a popoarelor, este în rodire și Liturghia după Sfânta Liturghie, devenind și ea sfântă și întru sfințenie. De aceea sunt aceste sisteme ERGOGETICE unificate atât în legea în care lucrează cât și în proceduri și construcția sistemică bazată pe descoperire, înțelegere, asumare, lucrarea, cercetare, competență, verificare și toate. Un lucru extrem de important este repartizarea diferită a competenței deci și a sarcinilor, recompenselor, pedepselor, totul în viteze și accelerații diferite dar raportate la importanța umană și socială a lucrărilor. Prin aplicarea Virtualității, Relativității, Sincronicității și a altor principii, Teoreme de lucru, de înțelegere, organizare, ierarhizare, orientare, modernizare, etc, ERGOSISTEMELE caută să se plieze cât mai bine pe realitatea posibilă mărind tot mai mult și eficiența Dreptei slujiri dar și puterea de predictibilitate atât pe persoane cât și pe grupările umane. Ideea este de a folosi cât mai mult și cât mai bine știința și tehnologia pentru a cunoaște, recunoaște și folosi eficient rodirea Duhului Sfânt în oameni și grupările sociale atât în mărturisire cât și în lucrare, în adâncirea omenității și conducerii hristice, atât pentru om cât și pentru grupările sociale atât pentru a-i ajuta pe oameni ca să se curățească cât și pentru a-i ajuta să se desăvârșească în lucrarea duhovnicească. Se pleacă de la situația reală, o credință cu mult sub cel admis ca drept slujitor dar cu nădejde și dragoste pentru a trece pragul celor 333 de canoane, pentru a se ajunge la o credință lucrătoare în Duhul Sfânt, în, prin, întru Biserica lui Dumnezeu. Vă rugăm să cercetați cu atenție toate postările pentru a înțelege. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Înapoi sus