40 – ERGOGETICA – Civilizația slujirii în Lumină – PAS 4 P5 05 Mai 2021

„Hristos a Înviat, cu moartea pre moarte călcând”- o veste minunată, o realitate care este mai importantă și mai adevărată decât oricare alta. Am vorbit în alte postări despre realități, despre cunoașterea lor și despre modul de interpretare și raportare la acestea, la realitatea ultimă a Voii și Planului lui Dumnezeu. Omul primind darurile de la Bunul Dumnezeu, în momentul creației, nu mai poate să fie oricum vrea, chiar dacă s-ar uni cu toți oamenii în voința lor, nu pot să fie cum vrea sau cum vor ci, ori în ridicare, desăvârșire, cu Dumnezeu în Legea Luminii, a lui Dumnezeu, ori în cădere, autodistrugere, în legea întunericului și morții definitive. De aceea toate civilizațiile de până acum, nefiind zidite în Legea lui Dumnezeu au fost potrivnice omului, omul a fost obligat să se modeleze după aceste civilizații ale căderii, fiecare venind cu câte un plus al căderii până s-a ajuns la situația de azi. Imperiile creștine au fost încercări minunate de a ieși din acest carusel al căderii și distrugerii dar, întrucât nu era suficient de coaptă civilizația, întrucât nu ajunsese la maturizarea căderilor dar și cunoașterii folosite întru cădere, întrucât nu au putut pune în practică tot Cuvântul lui Dumnezeu, aceste imperii s-au măcinat și au fost învinse de forțele răului care nu au putut fi învinse. De aceea a vorbit Hristos Domnul de „zidirea din nou a lumii” prin Cuvântul lui Dumnezeu care este și Fiul omului, Fiul lui David, dar și Fiul lui Dumnezeu, definind astfel și caracterul divino-uman dar și Arhieresc, pedagogic și regal al Împărăției lui Dumnezeu pe pământ, Biserica! Pentru realizarea Noii zidiri a lumii este nevoie absolută de toată știința lumii trecută prin Focul purificator al Duhului Sfânt adică prin cercetarea și sfințirea arhierească, singura în măsură ca să aducă sinergia om-oameni-Dumnezeu în această lucrare atât de complexă dar și toate canoanele necesare activității de Construcție, Zidire, adică Dorință, Voință, Plan, Metode, Proiectare, Execuție, Probe și Verificări, toate caracteristicile Ingineriei Vieții, prin Canoane, adică strict după Legea Dragostei lui Dumnezeu, nu oricum ci în Hristos Domnul, prin Duhul Sfânt, în, prin, întru Biserica lui Dumnezeu, întru Dreaptă și Sfântă slujire. Aceasta este ERGOGETICA, Știința maximizării dreptei slujiri a omului, nu oricum, ci în Lumina adusă prin Sfânta Jertfă de Hristos Domnul, în Sfânta Cruce care este simbolul Învierii. Trecerea Bisericii-Poporul lui Dumnezeu, (Noul ISRAEL), din faza a doua de dezvoltare care a fost de la primul Sinod Ecumenic până la Sfintele Paști din anul 2020, la faza a treia de dezvoltare în care am intrat din 2020, se face prin Învierea de Obște, adică prin învierea tuturor obștilor Bisericii sub îndrumarea și sfințirea clerului cel nou care are, de acum, cu mult mai multe sarcini, la cele privind omul, persoana, adăugându-se și societatea Bisericii care merge, în toate ale vieții, pe Calea Domnului. Doar clerul cel nou, înviat, care s-a Rezidit, poate să Rezidească, sfințind, toată învățătura Bisericii-Poporul lui Dumnezeu, Academia Duhovnicească în toate domeniile de activitate ale traiului și vieții sociale, poate să Rezidească, sfințind, noile structuri de conducere, Regalitatea Duhovnicească, pentru conducerea sub Canoanele Legii Dragostei lui Dumnezeu noul popor al lui Dumnezeu, noul Israel, Biserica Domnului. Astfel societatea cea nouă, care se află în Comuniune, iese din mijlocul și de sub tutela acestei lumi a întunericului, suferinței și morții pentru a-și asigura toate cele necesare și a-și zidi lumea cerească pe pământ. Învierea Mântuitorului vizează nu doar învierea credinciosului după moarte pentru a intra în raiul ceresc ci vizează și Învierea de Obște, adică, trecerea societății de la moarte la viață, după cum se arată în pilde Fiului Risipitor, prin revenirea comunității umane la Tatăl Ceresc adică la Casa Legii lui Dumnezeu adică la viața cerească pe pământ, la Tărâmul Făgăduinței pentru Noul Israel, Poporul, Biserica lui Dumnezeu. Doar acest tip de societate, zidită în toate (sfințire, învățătură, conducere) după Legea lui Dumnezeu, doar această societate este nu doar a omului ci și PENTRU om, pentru a-l ajuta pe om în urcușul spre Dumnezeu, pentru a-l ajuta să-L cunoască și să-L dorească pe Dumnezeu cel adevărat, făcând mărturisirea și lucrarea cele adevărate, în Voia și Planul lui Dumnezeu. Vă rugăm ca să cercetați toate postările ca să înțelegeți corect demersul. Contact pe ergogeticaapocalipsabucuriei@gmail.com Hristos a înviat! Învierea lui Hristos să ne fie cu folos! Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh! Amin!

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

Acest site folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.

Înapoi sus